fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Dynamika Artek: Z karabinu o masie 1,5 kg wystrzelono pocisk o masie 10 g a) Jaka będzie prędkość odrzutu karabinu, jeżeli pocisk u wylotu lufy uzyskał prędkość 800m/s? b)Jaka będzie średnia siła wywierana na pocisk przez gazy prochu, jeżeli długość lufy wynosi l=1,2m?
14 lis 22:10
||:
 8 
a) V =

=
 1,5 
 Δp 
b) F =

=
 Δt 
 at2 
Δp = mv a czas policzysz z drogi w ruchu jednostajnie zm. przysp. L =

 2 
14 lis 22:23