fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Dynamika Mitse: rysunekWitam! mam problem w rozwiązaniu zadania. Oblicz z jakim przyśpieszeniem będzie się poruszać ciało, jeżeli masa ciała m = 4kg, wartość siły F = 10N, a współczynnik tarcia między ciałem a podłożem f = 0,2.
14 lis 18:00
'Leszek: Przyspieszenie klocka
 F − T F − fmg 10 N − 4kg*10 m/s2*0,2 
a =

=

=

= 0,5 m/s2
 m m 4 kg 
14 lis 20:58
Mitse: Dziękuję emotka
14 lis 21:04