fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
sanki darka: Sanki o masie m = 15 N są ciagnięte po poziomym płacie śniegu za sznurek tworzący z poziomem kąt α = 30stopni siłą o wartości F = 45 N. (1) Obliczyć przyspieszenie sanek oraz wartość siły normalnej N jaką podłoże działa na sanki przy założeniu, że tarcie sanek o śnieg można pominąć. (2) Obliczyć przyspieszenie sanek w sytuacji, gdy na sanki działa siła tarcia, a współczynnik tarcia kinetycznego jest równy µk = 0.2
14 lis 17:51
'Leszek: (2) Wykonaj rysunek , na sanki dzialaja sily F1 = F*cos α , poziomo oraz sila tarcia T = f*(mg − F2) F2 = F*sin α ,skladowa sily F dzialajaca pionowo Zatem przyspieszenie sanek
 F1 − T F*cos α − f*(mg − F*sin α ) 
a =

=

 m m 
14 lis 21:11