fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Proszę o pomoc:) mjrano: Ciało A z rysunku obok ma ciężar 102 N, a ciało B − ciężar 32 N. Współczynniki tarcia między ciałem A a równią wynoszą Us=0,5 i Uk=0,34 . Kąt jest równy 40°. Wyznacz przyspieszenie ciała A, jeśli: a) ciało A jest początkowo w spoczynku, b) ciało A porusza się początkowo w górę po równi, c) ciało A porusza się początkowo w dół po równi.
13 lis 21:48
||: a gdzie rysunek
14 lis 14:09
14 lis 19:16