fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Fizyka - sila grawitacji HELP Betty: Oblicz sile grawitacji miedzy dwoma samochodami o masach 1200 kg kazdy, stojacych w odleglosci 100 m od siebie.
13 lis 21:11
'Leszek: Podstaw dane do wzoru na sile grawitacyjna , grawitacja Newtona
13 lis 21:33
Betty: Podstawiam ale głupoty mi wychodząemotka
13 lis 23:18
Betty: wyszlo mi ≈ 9,60 ?
13 lis 23:23
13 lis 23:40