fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Oblicz Bryl: 7. Ile cm3 wody (gęstość wody d=1 g/cm3) należy dodać do 250 cm3 0,2M roztworu HCl, aby otrzymać roztwór 0,1M?
13 lis 15:13
Mateusz: Wskazówka: 250cm3 to objętość całego roztworu 0,2 M, na podstawie tego faktu skorzystaj z definicji stęzenia molowego lub ułóż proporcje wynikającą z podanego faktu
13 lis 18:37