fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Ruch jednostajnie zmienny po okręgu xyz: Samochód mając prędkość V=80km/h zaczyna hamować bez poślizgu poruszając się przy tym ruchem jednostajnie opóźnionym. Do całkowitego zatrzymania się przebył on drogę S=40m. Wiedząc, że promień kół samochodu wynosi R=30cm znajdź opóźnienie kątowe kół podczas hamowania.
13 lis 13:33
'Leszek: Droga hamowania S = vt − at2/2 oraz t = v/a Czyli S = v2/(2a) a = v2/(2S) opoznienie liniowe opoznienie katowe ε = a/R Zatem ε = v2/(2SR)
13 lis 14:00