fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Mechanika Mateusz: Zadania z mechaniki połączonę z kinematyką, kulka spada na platforme odbija się na ziemię na pewną odległość emotka Link do zadania: https://zapodaj.net/16404b888292a.jpg.html
13 lis 13:04
'Leszek: Rownania ruchu 1) wzdluz osi x x(t) = vo *cos β *t , vo = 2gh 2) wzdluz osi y y(t) = (H−h) + vo*sin β *t − gt2/2 , oraz 2α + β = 90° Z pierwszego rownania wyznaczamy t = x/(vo *cos β) i x =z i podstawiamy do drugiego rownania w ktorym y =0 i na tej podstawie obliczamy z .
13 lis 13:44
Mateusz: Właśnie jakbyś mógł wytłumaczyć czemu 2α + β = 90°
13 lis 14:42
Mateusz: t1 = 3,35 s a z = 37,5 m
13 lis 15:03
'Leszek: Popatrz na rysunek i uwzglednij , ze kat odbicia ciala od pochylosci jest rowny katowi padania ciala na pochylosc.
13 lis 16:44