fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Dynamika DXD9: Ciało o masie m=2kg porusza się ruchem prostoliniowym pod wpływem stałej siły przebywa kolejno dwa jednakowe odcinki drogi s=15m odp w ciągu t1=2s, t2=1s. Wyznacz wartość działającej siły. Znaleźć prędkość ciała na początku pierwszego odcinka drogi.
12 lis 19:38
'Leszek: Dla pierwszego odcinka drogi : v1 − predkosc na poczatku pierwszego odcinka drogi t1 = 2 s S = 15 m a− przyspieszenie ruchu S = v1*t1 + 0,5*a*t21 Dla calego ruchu czyli dwoch odcinkow t2 = 1 s 2S = v1*(t1 + t2) + 0,5*a*(t1 + t2)2 Po podstawieniu danych liczbowych otrzymujemy uklad rownan 2v1 + 2a = 15 3v1 + 4,5a= 30 ktorego rozwiazanie daje wynik a= 5 m/s2 , v1 = 2,5 m/s , F = ma = 10 N
12 lis 22:11