fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Układ biegunowy Adrian: Kolista tarcza o promieniu R wiruje wokól swojej osi ze stałą prędkością kątową ω. Ze środka tarczy wyrusza biedronka idąc wzdłuż wybranego promienia, ze stałą prędkością v0. Znaleźć: a) równania toru biedronki w nieruchomym układzie odniesienia (środek pokrywa się ze środkiem tarczy) we współrzędnych kartezjańskich i biegunowych
12 lis 13:29
'Leszek: rysunekwe współrzędnych kartezjańskich x = vot cos(ωt) y= vot sin(ωt) po podzieleniu stronami otrzymujemy równanie toru y = x*tg(ωt) we współrzędnych biegunowych r = vot φ= ωt
 vo 
po wyeliminowaniu czasu t otrzymujemy równanie toru r = φ*

 ω 
12 lis 15:13