fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Zrobić doświadczenie na siłę dośrodkową Kuba: 1.Pełny temat ćwiczenia 2.Wstęp doświadczenia (teorytyczny) −opis zjawiska −podstawowe wzory −wielkości fizyczne 3.Opis metody pomiarowej −szkic aparatury lub schemat układu pomiarowego − krótki opis przebiegu 4.Obliczenia −wynik obliczeń i wykres 5.Analiza niepewności pomiarowych 6.Zestawienie wyników, porównanie z wartościami tablicowymi 7.Wnioski −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 1.Przyrządy wykorzystane w doświadczeniu: mocny sznurek, dwie mandarynki, rurka od długopisu i stoper. 2. Montaż przyrządu do pomiaru siły dośrodkowej. Sznurek przewlekamy przez rurkę do długopisu. Na końcu sznurka mocujemy mandarynki( przewlekamy przez środek). Mandarynki należy zważyć z osobna i zapisać w poniższej tabeli.
11 lis 17:37