fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Tor elektronu Macq: Napisz równanie toru elektronu, który wpada z prędkością v w obszar kondensatora prostopadle do lin pola elektrostatycznego jeżeli do jego okładek przyłożono napięcie u. Wpływ pola grawitacyjnego pomijamy
9 lis 01:05
korki_fizyka@o2.pl: Pole elektrostatyczne nie ma lin , są za to linie emotka x(t) = vt
 at2 
y(t) =

, wyznaczając z pierwszego czas i podstawiając do drugiego dostaniesz r−nie
 2 
toru ruchu czyli y=f(x) na koniec musisz wyznaczyć przyspieszenie z II zasady dynamiki
 U 
ma = eE = e

 d 
9 lis 11:13