fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Dynamikq Natka32: Wózek o masie 2kg poruszał się po torze płaskim bez tarcia z prędkością 4m/s. Po przyłożeniu poziomej siły hamujące F zatrzymał się po przybyciu drogi 8m. Jaka była wartość siły hamującej?
7 lis 18:56
'Leszek: Energia kinetyczna wozka jest zamieniona na prace sily hamujacej mv2/2 = F *S F = mv2/(2S) = 2 kg (4 m/s)2/(2*8 m ) = 2 N
7 lis 20:57