fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Siła zatrzymująca samochód. pshq: Mam malutki problem z następującym zadaniem, proszę o pomoc: zad. Samochód o masie 900 kg rozpędzony do 100 km/h zatrzymuje się na drodze 80 m. Oblicz wartość siły, jaka na niego działała. Powinno wyjść −4347 N. Zadanko niby banalne, ale pół godziny nie mogę wszystkich wzorów wynaleźć, żeby się pozbyć z równań czasu! Pomocy!
7 lis 15:40
'Leszek: Skorzystaj z faktu ,ze energia kinetyczna samochodu rowna jest pracy sily hamujacej mv2/2 = F*S ⇒ F = mv2/(2S) = 900 kg (27,8 m/s)2/(2*80 m) = 4347 N
7 lis 20:51