fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Potencjał pola elektrycznego rozowy: Oblicz potencjał pola elektrycznego w punkcie o współrzędnych P(x,y) dla układu trzech ładunków Q1=q, Q2=22q, Q3=−q, które są umieszczone w punktach o wspólrzędnych Q1=(0,a), Q2=(0,0), Q3=(a,0). Wyznaczyć potencjał dla punktu P(a,a).
6 lis 14:23
'Leszek:
 kq k2q2 −kq 
V1 =

. , V2 =

, V3 =

 a a2 a 
 2kq 
W punkcie P(a,a) potencjal wynosi V = V1 +V2 + V3 =

 a 
6 lis 15:06