fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Drugie prawo dynamiki jasia: Korzystając z Drugiego prawa Newtona przeanalizuj ruch kota spadającego z wysokiego pietra. Przyjmij, że siła oporu powietrza dana jest wzorem F=−bvv, gdzie współczynnik jest równy b= 12CpS C−stały współczynnik , p−gęstość powietrza , S−pole przekroju poprzecznego Jeśli chodzi o F=−bvv to nad F jest strzałka i nad ostatnim v jest strzałka
6 lis 14:19
korki_fizyka@o2.pl: Fw = Q − F ma = mg − bv2 to jest r−nie rózniczkowe 2 stopnia więc żeby znaleźć współrzędną położenia kota musisz je scałkowac 2x i podstawić warunki początkowe.
6 lis 21:06