fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
prąd stały Martyna: Bardzo proszę o pomoc i dokładne wyjaśnienie. −−−− Źródło ma napięcie 18V Oblicz różnicę potencjałów VA−VB −−− Odp.: 6 V. −−− Rysunek: https://justpaste.it/1043q
6 lis 13:48
korki_fizyka@o2.pl: policz napięcia na R1 i R2, które połączone sa szeregowo a skoro łącznie jest na nich18 V
 U 
i w obwodzie płynie prąd o natężeniu I =

= 0,2 A,
 R1+R2 
to U1 = IR1 = 6 V czyli spadek potencjału do pkt−u B wynosi VB = 18 − 6 = 12 V
 Q 
podobnie liczysz napięcie na kondensatorze C1 =

 U1 
 C1C2U 
Q = CzU =

= 36 μC
 C1+C2 
 Q 
czyli U1=

= 12 V czyli spadek potencjału do punktu A wynosi VA = 18−12 = 6 V
 C1 
ostatecznie UAB = VB − VA = 12 − 6 = 6 V
6 lis 21:35
Martyna: dziękuję
6 lis 22:57