fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Podaj wzór na... Hubert : Wykonując pracę 0.03J rozciągnięto sprężynę, na której jest umocowana kulka o masie 30dag. Sprężynę puszczono i zaczęła ona drgać z okresem równym 3.4s. Podaj wzór na wychylenie i prędkość kulki oraz siłę, przeciwko której wykonano pracę. (masę sprężyny i opory ruchu zaniedbujemy)
5 lis 18:51
'Leszek: Jest to wahadlo sprezynowe ktorego okres drgan swobodnych okreslony jest wzorem T = 2π *m/k , stad wyznaczamy wspolczynnik sprezystosci k k = 4π2 m/T2 Znajac prace W = kx2/2 obliczamy x = 2W/k = A ,jest to amplituda drgan Wowczas wychylenie X zalezy od czasu X(t) = A*cos (2πt/T) , poniewaz ruch rozpoczyna sie od polozenia w amplitudzie Sile sprezystosci wyznaczamy z pracy W = F*x/2 Czyli F = 2W/x= 2W/A
5 lis 19:32
'Leszek: Uzupelnienie ,predkosc w ruchu drgajacym V = dX/dt = −A2π/T * sin (2πt/T)
5 lis 19:35