fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Proszę o pomoc Grzegorz: Dwie prostopadłe do siebie siły F1 i F2, zaczepione w tym samym punkcie, mają odpowiednio wartości 15 N i 20 N. Znajdź wartość siły wypadkowej F oraz miary kątów, jakie jej wektor tworzy ze składowymi F1 i F2.
4 lis 19:49
korki_fizyka@o2.pl: Znasz tw. Pitagorasa i umiesz narysować Δ prostokątny ?
4 lis 20:18
4 lis 20:25