fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
kinematyka Tomek: W ciągu 15s ciało poruszające się ruchem jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym z szybkością poczatkową 15m/s∧2 potroiło swoją szybkość. Zapisz równanie opisujące zależność drogi od czasu dla ruchu tego ciała.
3 lis 18:39
'Leszek: vo= 15 m/s t=15 s vk=3*15 = 45 m/s
 vk−vo 
a =

= 2 m/s2
 t 
rownanie drogi S = 15*t + t2
3 lis 20:47