fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Trzy pytania Nju: 1. Mam mały mętlik w głowie związany z szybkością i prędkością. Jeśli zobaczyć filmiki np. na Khan academy tam wektor Vśr = przemieszczenieczas, a szybkość to skalar Vśr=drogaczas, ale kiedy spojrzeć do jakiejś książki np. tutaj http://home.agh.edu.pl/~kakol/wyklady/Fizyka_2016.pdf jest mówione chyba o szybkości, czy się mylę? 2. Dla studentów mówi się, że prędkość to iloraz pochodnej drogi względem czasu, i czy tutaj też jest mowa o szybkości? 3. Jak "wymyślono", że to akurat takie pochodne?
1 lis 21:26
korki_fizyka@o2.pl: W angielskich książkach do fizyki rozróżniane są pojęcia: prędkości−wektora i szybkości−wartości tego wektora, natomiast u nas różnie, zależnie od autoraemotka np. w serii podręczników dla szkół ponadgimn. Nowej Ery zaczęli
2 lis 14:38