fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
magnetyzm Wład: W jednorodnym poziomym polu magnetycznym o indukcji B = 10–2 T wisi poziomo na dwóch niciach przewodnik prostoliniowy o długości l = 1 m i masie m = 0,1 kg (patrz rysunek). O ile zmieni się naciąg nici, jeżeli przez przewodnik popłynie prąd o natężeniu I = 2 A? Odpowiedź uzasadnij odpowiednim rysunkiem i obliczeniami.
1 lis 19:44
korki_fizyka@o2.pl: Oczyma wyobraźni spojrzałem na rysunek i doszedłem do wniosku, że trzeba zastosować wzór na siłę elektrodynamiczną.
2 lis 14:39
Wład: To masz niezłe oczy w tej wyobraźni. Dzięki emotka
2 lis 17:31
korki_fizyka@o2.pl: po prostu popatrzyłem na twój rysunek emotka
2 lis 22:49