fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Naprezenie studentka: Jaka jest zależność między skladowymi tensora naprężenia i skladowymi wektora naprężenia na powierzchni ciała?
29 cze 17:53
29 cze 21:49