fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
obroty praca moc Dragon: ile wynosi moc oddawana silnika jeżeli praca wykonana W=1200J i jeśli wiadomo, że wykonuje on 3000 obr/min
21 cze 22:22
kawa: i jaka jest pogoda w Japonii w odniesienu do sytuacji w Górnym Karabachu
21 cze 22:34