fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Praca monia: Pod wpływem sił parcia P=10kN, ciecz o masie 2kg w przewodzie o wymiarach 1mx1m została przemieszczona na odległość 6m. Ile wynosi wykonana praca? Odp. to 60 * 103J
20 cze 15:51
Leszek: to dobra odpowiedź
21 cze 12:05