fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
fizyka Dominik: Bardzo proszę o pomoc bo inaczej nie zdam klasy! obrazek do zadnia https://pl-static.z-dn.net/files/d8f/0bf8167e59fd4f91c1908d865c7aba95.png Na dwóch równoległych poziomych deskach położono symetrycznie walec o masie 1kg. Na środek walca nawinięto cienką nieważką linkę, na koniec której działa siła F równa jednej czwartej ciężaru walca, wskutek czego toczy się on po deskach ruchem jednostajnie przyspieszonym. Zakładamy, że nie ma poślizgu. a) Biorąc pod uwagę fakt, że oś walca porusza się ruchem przyspieszonym, rozstrzygnij, w którą stronę są zwrócone siły tarcia statycznego, którymi deski działają na walec. b) Oblicz wartość przyspieszenia osi walca dwoma sposobami: − traktując toczenie się walca jako złożenie ruchu postępowego i obrotowego względem osi symetrii, − traktując toczenie się walca jako wyłącznie ruch obrotowy względem chwilowej osi obrotu O. c) Znajdź warunek, który musi spełniać współczynnik tarcia statycznego walca o deski, aby ruch odbywał się bez poślizgu. d) Odpowiedz na pytanie: Czy wartość przyspieszenia końca linki, na który działa siła, jest równa wartości przyspieszenia, z którym porusza się środek walca? Uzasadnij odpowiedź. Rozwiąż części b) i c) poprzedniego zadania, przyjmując, że zamiast ciągnąć koniec linki siłą F o wartość 1/4mg, wieszamy na jej końcu obciążnik o ciężarze równym jednej czwartej ciężaru walca. Oblicz wartość siły naciągu linki. Nie uwzględniaj ruchu obciążnika w kierunku poziomym. Jeszcze jakby ktoś objaśnił czemu tak a nie inaczej. Z fizyki jestem lewy a muszę odpowiedzieć z tego zadania żeby zdać!
13 cze 21:55
matoł: na korepetycje durniu...
14 cze 21:58
korki_fizyka@o2.pl: już za późno...uczyć się trzeba przez cały rok szkolny, zacznij już od września
14 cze 23:08
korki_fizyka@o2.pl: nie słuchaj matoła vel Macka−Oryginała
14 cze 23:09