fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Jak oblicza się prężności par ? Ola: Benzen i toluen tworzą roztwór prawie idealny.Temperatura wrzenia czystego benzenu =80,1 o C(w ciśnieniu atmosfer).Oblicz prężność par benzenu gdy jego ułamek molowy w cieczy x=0,3 a współczynnik aktywności =0,93
10 cze 20:33