fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Pomocy Maciek: Dwie stykające się warstwy o takich samych grubościach wykonane z materiałów o wsp. rzewodnictwa właściwego k1 i k2 stykają się ze środowiskami o różnych temperaturach, Spadek temperatur na pierwszej warstwie jest równy ΔT1. Wybrowadz wzór na spadek teperatury na obu warstwach ΔT=ΔT1+ΔT2
8 cze 16:19
Maciek: Ok, już nie trzeba
8 cze 16:22
0_0: Dzięki stary
30 mar 22:11