fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Indukcja pola magnetycznego Kot: Hej. Proszę o rozwiązanie poniższego zadania emotka Odległość między dwoma rownoleglymi nieskończenie długimi przewodnikami leżacymi w jednej plaszczyznie wynosi a=0,8m. W przewodnikach o tych samych kierunkach plynia prady odpowiednio i1=4A i i2=5a. Ile wynosi wartosc wypadkowej indukcji pola magnetycznego w odleglosci x=0,3m od pierwszego przewodnika w przestrzeni miedzy nimi?
5 cze 13:33