fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Moment bezwładności Kosa: rysunekJaki jest moment bezwładności tarczy o promieniu R względem punktu A, mające koliste wycięcie o promieniu \frac{R}{2}? Czy moment bezwładności zależy od umiejscowienia wycięcia?
4 cze 22:37
Leszek: dla całej tarczy I1=0,5mR2 +mR2 =1,5mR2 ,to na podstawie tw.Steinera niech q−gęstość powierzchniowa materii zatem I1= 1,5qπR4 dla tarczy z wycięciem I2=1,5qπ(R/2)2 ,jest to moment bezwładności wycięcia
 45 
ostatecznie I=I1−I2=

*qπR4
 16 
6 cze 22:56