fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Kondensatory Sonew: Okrągłe Okładki kondensatora umieszczone rownolegle do siebie podłączono do źrodła napięcia zależnego od czasu V=Vocos(ωt). Zakładając ze odległość miedzy okładkami d jest znacznie mniejsza od promienia okładek a oraz wartości c/ω (efekty brzegowe pominąć) A)oblicz pole magnetyczne i elektryczne miedzy okładkami kondensatora B)Oblicz prąd płynący przez przewody doprowadzające do kondensatora oraz znajdź wyrażenie na gęstość prądu na powierzchni płytki kondensatora C)Oblicz pole magnetyczne poza okładkami kondensatora d − odl miedzy okładkami a − długość połowy okładki
3 cze 11:49