fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Zadanie z fizyki jądowej Krycha: Witam, Poratuje ktoś pomoca w zrobieniu zadania: Podczas bombardowania jądra atomu izotopu litu 7/3 o masie m(li)= 7,016005 u, protonami otrzymuje się dwie cząstki alfa. Energia każdej cząstki alfa, w momencie powstania, wynosi E(alfa) = 12,15 MeV. Jaka jest energia bombardujących protonów.
30 maj 16:37