fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Potencjał pola elektrycznego univer: Jaki będzie potencjał pola elektrycznego w środku odcinka o długości 2a jeżeli na końcach odcinka umieszczono ładunki 3Q i –Q?
30 maj 15:26