fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Kondensatory univer: Trzy kondensatory płaskie o okładkach S, 2S i 3S, odległościach d, d/2 i 2d oraz dielektrykach o przenikalności względnej 1, 1 i 2 odpowiednio podłączono równolegle do napięcia U. W którym kondensatorze natężenie pola elektrycznego będzie największe?
30 maj 15:25