fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Szerokość przerwy energetycznej germanu univer: Obliczyć szerokość przerwy energetycznej germanu, jeżeli jego opór właściwy maleje przy oświetlaniu światłem o długości fali około 1,7 µm. Wyrazić szerokość przerwy w eV.
30 maj 15:24