fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Pomoże ktoś ? kicha: 1. Kondensator płaski (o długości l i odległości między okładzinami h) spolaryzowano poprzez przyłożenie napięcia U. Oblicz jaką najmniejszą prędkość v0 skierowaną wzdłuż okładek musi mieć elektron aby nie został wychwycony przez okładki jeżeli wiadomo, że wejście w pole następuje w połowie wysokości h. 2. Wahadło składające się z kuli o objętości V i gęstości r zawieszono na sprężynie o współczynniku k zawieszono nad powierzchnią cieczy tak aby na jej powierzchni powstawała fala kolista. Obliczyć przesunięcie w fazie f między punktem powstawania fali i dowolnym oddalonym od niego o r jeżeli znamy prędkość rozchodzenia się fali i wiemy że lepkość cieczy nie wpływa znacząco na ruch kuli. 3. Na walec o masie M i promieniu r nawinięto nić do której końca zaczepiono ciało o masie m. Jaka będzie wartość prędkości punków znajdujących się na powierzchni walca gdy masa m opadając swobodnie zmieni swoje położenie o odległość h. Wiadomo że walec obraca się wokół własnej osi
9 lut 10:25
gościu: litanie, to do matki boskiej ślij ale ona chyba nie ma e−maila
9 lut 14:13