fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
4 zadania z optyki/ polaryzacji Dzieki: Witam, bardzo proszę o pomoc z 4 zadaniami z fizyki. 1) Soczewka ze szkła o współczynniku załamani n1 leży na płytce płaskorównoległościennnej o współczynniku załamani n3. Przestrzeń między nimi jest wypełniona cieczą o współczynniku załamania n2. Przy obserwacji w świetle odbitym o długości fali (Lambda), promień k−tego pierścienia Newtona jest równy r. Wyznacz promień R krzywizny soczewki. Wiadomo, że n1<n2<n3. 2) Dwa polaroidy o równoległych płaszczyznach polaryzacji przepuszczają światło. W tej sytuacji natężenie światła po przejściu zarówno przez polaryzator jak i analizator jest maksymalne i wynosi I. O jaki kąt (fi) należy obrócić jeden z polaroidów aby natężenie światła za analizatorem było równe połowie jego wartości maksymalnej. 3) Kąt pomiędzy głównymi płaszczyznami polaryzatora i analizatora jest równy \alpha . Ile razy zmieni się natężenie światła po przejściu przez polaryzator i analizator jeżeli przy przechodzenie przez każdy z nich straty związane z odbiciem i załamaniem wynoszą k%. 4) Ile razy zmieni k−ty promień Newtona, jeżeli przestrzeń pomiędzy soczewką płasko−wypukłą i płytką równoległościenna wypełnić cieczą o współczynniku załamania n? Bardzo proszę o pomoc z tymi zadaniami. (Prosiłbym o lekkie rozpisane skąd się biorą poszczególne "operacje").
11 sty 23:12
qwark: A ty nie możesz nawet "ciężko" rozpisać jak się za nie zabrałeś ?
12 sty 11:17
czesław:
18 mar 21:01