fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Moment pędu bryły sztywnej lupuselectro: Człowiek siedzi na obrotowym krzesełku wirującym z częstotliwością 5 1/s. W rękach trzyma hantle o masie m=1,5 kg każda w odległości 10 cm od osi obrotu. Moment bezwładności człowieka i krzesełka wynosi 2 kgm2. Oblicz częstotliwość obrotów po tym, jak człowiek rozłoży ramiona o długości l=60 cm. Przyjmij, że moment bezwładności człowieka wzrósł po rozłożeniu rąk o 1kgm2. Potraktuj hantle jako punkty materialne.
16 lis 20:44
korki_fizyka@tlen.pl: ..
17 lis 11:53
jan:
5 gru 21:30
maria:
2 paź 21:36