fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
składowe czesio1296: wektor a leży w płaszczyźnie x,y. jego kierunek tworzy kąt 250 stopni z dodatnim kierunkiem osi x (licząc w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) a jego długość wynosi 7,3 m. Jaka jest jego składowa x,y?
21 paź 12:36
Ty: sin(2500)=y/7,3 y=−sin70o*7,3 cos(250o)=x/7,3 x=−cos700*7,3
21 paź 13:57
21 paź 15:12
Troc: a dlaczego z sin(250) wyszedł −sin70, skoro po rozłożeniu ze wzoru redukcyjnego sin(270−20) wychodzi −cos20 ?
6 sie 09:02
Troc: wiem że można też ze wzoru sin(180+70) i rzeczywiście wychodzi −sin70 tyle że po podstawieniu wartości wychodzą całkiem inne
6 sie 09:22
Troc: −sin70 = −0.77389068155 −cos20 = −0.40808206181
6 sie 09:23
: sin 250o ≈ −0,9397 sin250o = sin(270−20)= −cos20 = −0,9396...
6 sie 09:45
: albo sin250 = sin(180+70) = −sin70= to samo
6 sie 09:46
6 sie 09:48
Troc: Racja google podaje wynik w radianach emotka
6 sie 09:58