fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Droga hamowania samochodu. kleszcz: Ćwiczenie 2.3 Obliczmy drogę hamowania samochodu, który jedzie z prędkością 20 m/s (72 km/h). Czas hamowania wynosi 5 sekund, a prędkość samochodu maleje jednostajnie (stała siła hamowania). Spróbuj wykonać samodzielnie obliczenia korzystając z równania (2.4). Wykonaj obliczenia i zapisz wynik poniżej. Wskazówka: Oblicz prędkość średnią, i następnie ze wzoru (2.4) drogę hamowania
17 paź 17:12
DM: Nie podałeś równania 2.4! (droga hamowania) S = 0,5at2 (opóźnienie jednostajne) a = v/t podstawiając : S = 0.5vt = 50 m
17 paź 17:23
kleszcz: v=x−x0/t
17 paź 18:51
kleszcz: a jak obliczyć średnią prędkość ?
17 paź 20:36
17 paź 22:31