fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Niepewność pomiarowa Mietq: Zmierzono krawędź sześcianu i wynik podano w postaci a=(4,00+/− 0,02)m. Oblicz objętość tego sześcianu, podaj wynik z uwzględnieniem niepewności pomiarowe. Prosiłbym o pomoc bo mi nie wychodzi.
4 paź 21:44
daras: V = a3 ΔV = 3Δa
5 paź 06:34
Mat: a=(4.00=0.01)m
20 paź 09:29
korki_fizyka@tlen.pl: źle jesteśmy w Polsce, to nie Ameryka części dziesiętne oddzielamy przecinkiem a nie .
20 paź 10:22
korki_fizyka@tlen.pl: V = (64,00 ± 0,03) m3
20 paź 10:23