fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Kajakarze, ruch prostoliniowy seweryn: Dwaj kajakarze poruszają się wzdłuż tej samej prostej. Pierwszy zaczyna ruch z miejsca oznaczonego napisem START i płynie przez pierwsze 25s z szybkością 3m/s, a następnie z szybkością 2m/s. Drugi kajakarz płynie z szybkością 3,5m/s, ale wyrusza z miejsca położonego 15m za tym punktem i o 16 sekund później od chwili startu pierwszego sportowca. Kiedy się spotkają?
17 mar 19:37
seweryn: Kiedy i gdzie*, licząc od miejsca startu
17 mar 19:44
Pavlowicz: czy potrafiłbyś ułożyć równanie ruchu jednego i drugiego kajakarza?
17 mar 19:57
seweryn: Pierwszy: 25*3 + 2t = 75+2t? Nie jestem pewien, co jeśli czas <3s? Drugi: −15+3.5t? Z równania wychodzi, że t=60s, ale w odpowiedziach jest 64
17 mar 20:27
daras: Jeżeli ustalimy późniejszą "chwilę startu" na 25 sekundę od momentu wystartowania pierwszego kajakarza, to będzie prościej ułożyć te r−nia:
 m 
wtedy pierwszy znajduje się już 25 s x 3

=75 m za miejscem startu
 s 
 m 
a drugi (25−16)s x 3,5

− 15 m = 16,5 m za tym miejscem
 s 
czyli ich odległość wyniesie wtedy 75 − 16,5 = 58,5 m
 m 
Od tego momentu poruszają się ze względną szybkością: 3,5 − 2 = 1,5

więc ten dystans
 s 
 58,5 
zostanie zniwelowany w ciągu czasu t =

= 39 s
 1,5 
więc ostatecznie drugi kajakarz dogoni pierwszego w odległości 75 + 39 x 2 = 153 m od miejsca startu a czas spotkania to 25 + 39 = 64 s
18 mar 00:38
Aroo75: Myślę że jest to błędne rozwiązanie. W 25s 1kajakarz jest na 75m, a 2 kajakarz na 46,5m od STARTU. 25sx3m/s= 75m , 25s−16s=9s −tyle czasu ma drugi kajakarz aby osiągnąć czas 25s, 9sx3,5m/s=31,5m + 15m od STARTU =46,5m po kolejnych 19s (x2m/s) 1kajakarz przebędzie 38m ,a więc będzie na na 113m (75m+38m) po ogólnym czasie 44s od chwili startu , 2kajakarz po 19s(x3,5m/s) przebędzie drogę 66,5m i znajdzie się na 113m.(46,5+66,5). Czas po jakim się dogonią to 44s od punktu STARTU na 113 metrze.
21 mar 09:39