fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Prawo Faradaya Dziobak: Pętle ze stalowego drutu o oporze właściwym 14∗10−8Ωm i polu o przekroju 0,8mm2 wsunięto ruchem jednostajnym w obszar jednorodnego pola magnetycznego prostopadle do jego linii. Wartość wektora indukcji pola magnetycznego wynosi 0,02T. Oblicz ładunek, który przepłynął przez stalowy drut podczas wsuwania pętli. Przyjmij, że pętla z drutu ma średnicę 28cm
29 mar 20:13
daras: prawo indukcji Faraday'a + prawo Ohma
30 mar 09:04
daras:
 q 
oraz I =

 t 
30 mar 09:04
Dziobak: Czyli: ρ=14*10−8 S=0,8 *10−6 m2 B=0.02T d=0,28m r=0,14m l=2πr=0,88 m R=ρ*l/S=15,4 *10−2 U=ε=Δφ/Δt ε=B*S/Δt=1,6*10−6/t I=U/R I=q/t 1,6*10−6 / 15,4 *10−2*t=q/t q=1,03*10−3 Tak powinno być ? emotka
30 mar 16:17
daras: tak rachunków nie sprawdzałem, na końcu brakuje jednostek
30 mar 22:27
værsk: Rachunki nie są poprawne, co więcej dla przewodnika kołowego przyrost powierzchni przy wsuwaniu do pola magnetycznego nie jest wprost proporcjonalny do czasu (!) nie możemy więc radośnie napisać U=φ/t, SEM indukcji zmienia się jakoś w czasie, zmienia się więc natężenie prądu (nieliniowo!), a ono jest skądinąd szybkością przepływu ładunku, trzebaby więc całkować
28 cze 21:09