fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
termodynamika x: a) oblicz zmianę energii wewnętrznej 1 mola azotu przy wzroście jego temperatury o 200 K. Ile wyniosłaby w tych warunkach zmiana energii wewnętrznej 1 mola helu? b) oblicz, o ile wzrośnie wówczas średnia energia kinetyczna jednej cząsteczki azotu, a o ile jednej cząsteczki helu. c) oblicz, o ile wzrośnie średnia energia kinetyczna ruchu postępowego cząsteczki każdego z tych gazów.
7 kwi 21:31
Maslanek: a) jak zdefiniowana jest energia wewnętrzna? jaki wzór ją opisuje? b) ^^ c) ^^
7 kwi 22:40
Kik:
7 wrz 22:43