fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Kondensator i poruszający się pręt Xardas: Końce metalowych szyn spięto kondensatorem o pojemności 0,002 mF, a następnie układ umieszczono w jednorodnym polu magnetycznym o wartości wektora indukcji 0,02 T prostopadle do linii pola. Na szynach położono metalowy pręt o długości 30 cm, który poruszano po szynach ze stałą szybkością 0,2 m/s. Polecenie: Rozstrzygnij, czy natężenie prądu w obwodzie jest stałe. Podaj uzasadnienie.
4 lut 14:34
daras: układ RC SEM się zmienia ale nie będę rozstrzygał
4 lut 16:34
daras: tutaj: http://fizyczny.net/viewtopic.php?p=208371#208371 już biedzą sie nad tym uczone głowy
4 lut 16:48
værsk: Obwód nie jest zamknięty, więc prąd płynął nie będzie wcale.
29 cze 16:06
værsk: To znaczy, będzie płynął tylko podczas ładowania kondensatora, ale w miarę jak na okładkach będzie gromadził się ładunek napięcie będzie rosło aż do napięcia źródła (na końcach metalowego pręta) i gdy to się stanie prąd nie będzie już płynął. Tldr; nie jest stałe
29 cze 16:14