fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Ruch harmoniczny Aklos: cząstka drga ruchem harmonicznym o amplitudzie A i okresie T. Obliczyć czas 1 w którym współrzędna cząsteczki zmienia się od 0 do A/2. czas t2 w kórym cząstka zmienia się od A/2 do A. Drogę, jaką cząstka przebyla w czasie 3T
14 sty 22:38
daras: Zero własnej inwencji poza wklejeniem treści zadania = zero pomocy.
15 sty 08:59
kamil:
15 gru 09:51
jerzy: xD
22 sty 18:10