fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Bryła sztywna Majka: Zad. 1 z matury w maju 2008, dokładniej zadanie 1.4 Link: http://www.cke.edu.pl/images/stories/Arkusze08matura/fizyka_pr_r.pdf Chodzi mi o to, czemu w tym zadaniu przyjmują, że energia potencjalna beczki (czyli ta na szczycie pochylni) zamienia się w pracę tarcia, a nie energia kinetyczna po stoczeniu się beczki. Przecież energia potencjalna zamienia się w energię kinetyczną ruchu obrotowego oraz energię kinetyczną ruchu postępowego (co wykazano w zadaniu 1.3) Pozdrawiam.
5 kwi 22:29
b.: > Przecież energia potencjalna zamienia się w energię kinetyczną ruchu obrotowego oraz energię > kinetyczną ruchu postępowego (co wykazano w zadaniu 1.3) I są one, z zasady zachowania energii, równe, co zresztą też pojawia się w zadaniu 1.3 (pierwszy wzór). Dlatego można wziąć energię potencjalną, którą się łatwiej liczy.
6 kwi 00:13
Majka: W zadaniu jest podane, że ciało porusza się po zjeździe z pochylni z V=3,65.
 mV2 
Czemu zatem jak obliczę

= F*s to wyjdzie mi inna droga? Przecież ciało na początku
 2 
ruchu (po zjeździe) ma energię kinetyczną i wytraci ją kosztem pracy na pokonanie siły oporów?
6 kwi 00:25
b.: bo jeszcze dochodzi energia kinetyczna ruchu obrotowego, której nie uwzględniasz, a powienieneś
6 kwi 01:09
b.: *powinnaś, przepraszam emotka
6 kwi 01:10
daras: Na równi pochyłej beczka stacza się bez poślizgu więc energia potencjalna zamienia się na energie kinetyczne: ruchu obrotowego i postępowego, natomiast na poziomej powierzchni trawiastej cała energia zamieniona zostaje na pracę przeciwko sile tarcia. Ep = Ek,obr + Ek,post. = WT
 2 mv2 
mgh =

+

= Ts
 2 2 
6 kwi 08:23
daras:
 v 1 1 
ω =

, I =

mr2 czyli Ek,obr =

mv2
 r 2 2 
czyli cała energia wynosi albo Ep = mgh albo Ek = mv2
6 kwi 08:27