fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Termodynamika zunia:
 Nik 
Na podstawie wzoru ΔU=

ΔT i równania Clapeyrona wyprowadź związek między zmianą
 2 
energii wewnętrznej gazu doskonałego a zmianą: a) Objętości gazu przy stałym ciśnieniu b) ciśnienia gazu przy stałej objętości Nie bardzo rozumiem co w tym pierwszym wzorze znaczą N, i oraz k... wyjaśni mi to ktoś? Prosze...
5 kwi 17:33
daras: NIK=Najwyższa Izba Kontroli?emotka
5 kwi 20:13
daras: a poważniej może tak: N−liczba cząsteczek, i−ilość stopni swobody, k−stała Boltzmanna
6 kwi 18:01
...: Pomocnik daras napisał odp. Dzień po zarcie. ..
29 gru 13:36
daras: nie jestem niczyim pomocnikiem
29 gru 16:51
daras: help yourself emotka
29 gru 16:51
daras: ...pomyliłeś chyba to forum z pogotowiem ratunkowym
29 gru 16:56
blogsandarticlesly: in keeping with a 2022 survey by way of the worldwide food information council (ific), about a quarter of respondents said digestive health is their primary fitness priority, and almost 1/2 fee it as vital. https://www.blogsandarticlesly.com/
16 paź 11:46