fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Obliczyć wysokość, na jaką podniesie się koniec pręta po uderzeniu kuli. Kaczaaa: Cienki drewniany pręt o długości 1,5 m i masie 10 kg podwieszono pionowo za jego górny koniec. W środek pręta uderza kula o masie 0,01 kg lecąca poziomo z prędkością 500 m/s i grzęźnie w pręcie. Obliczyć wysokość, na jaką podniesie się koniec pręta po uderzeniu kuli. Dane jest przyspieszenie ziemskie 10 m/s2. Ws−ka: Zastosować zasadę zachowania momentu pędu (ale nie pędu) do zderzeniakuli z prętem.
5 kwi 12:33
daras: zastosuj ZZMPędu i Energii
5 kwi 13:36
daras: sry tylko z ZZMomentuPędu bo zderzenie jest niesprężyste L = rmv = Iω = constans
5 kwi 13:47
daras: Dane: masa pręta M = 10 kg, długość: L = 1,5 m
 m 
masa kuli: m = 0,01 kg , prędkość v = 500

 s 
 L 
Przed zderzeniem moment pędu kuli względem osi obrotu pręta: L1 = mv

 2 
 L 
po zderzeniu− moment pędu preta wraz z kulą: L2 = I1ω + m(

)2ω, gdzie I1−moment
 2 
bezwłądności preta względem osi obrotu, któy znajdujemy z tw. Steinera:
 L 1 
I1 = Io + M(

)2 =

ML2
 2 3 
Korzystamy z ZZMP: L1 = L2
 mvL ωL2 
czyli

=

(4M + 3m)
 2 12 
wyznaczając początkową predkość kątową obracającego sie pręta wraz wbitą weń kulą:
 6mv 
ω =

 (4M + 3m)L 
a następnie z ZZE (po niespreżystym zderzeniu energia kinetyczna obrotu zamienia sie w energię potencjalną):
2 

= (M+m)gx
2 
 21m2v2 
po podstawieniu szukane x =

≈ 0,02 m
 2g(4M+3m)2 
5 kwi 14:17