fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
siły +/-: rysunek Obliczyć minimalną wartość poziomej siły F jaką można przesunąć układ dwóch ciał połączonych linką. Masy ciał m1=1,5kg m2=2kg a siła oporu ruchu ciał (tarcia)wynosza 0.2 ich sił ciężkości. Jaka będzie siła w lince ab kiedy układ będzie poruszał się ruchem jednostajnym ? Chodzi mi głównie o siłę w lince ab bardzo proszę o pomoc
4 kwi 15:50
MQ: Policz łączny ciężar obu mas i pomnóż przez 0,2.
4 kwi 20:50
5 kwi 07:14